Arbeid

Veel mensen ervaren fysieke of mentale knelpunten tijdens of na het werk. Knelpunten kunnen zorgen voor een verminderde kwaliteit, productiviteit en tevredenheid. Als deze klachten zich te lang aanhouden kan dit leiden tot verzuim. Preventieve maatregelen én een vroegtijdige signalering is hierdoor enorm belangrijk. Indien zich toch klachten ontwikkelen wil je hier zo snel mogelijk vanaf of zo snel mogelijk mee leren omgaan.


Een ergotherapeut gaat samen met u op zoek naar oplossingen. De ergotherapeuten van Mijn Ergo richten zich op preventieve maatregelen, een vroegtijdige signalering, het verhelpen van of het leren omgaan met knelpunten en het verduurzamen van uw bedrijf.

Kijk hieronder voor onze diensten!