Werkplekonderzoek

Het ervaren van klachten of knelpunten tijdens of na het uitvoeren van uw werk is erg vervelend. Dit kan de kwaliteit en tevredenheid enorm dwarszitten. Misschien dat u zelfs door deze knelpunten helemaal niet of nog maar gedeeltelijk kan werken. Het achterhalen van deze knelpunten is niet makkelijk. Het leren omgaan of het verhelpen van deze klachten is vaak nog lastiger.

Bij een werkplekonderzoek worden, door één van onze therapeuten, de klachten of knelpunten in kaart gebracht en geanalyseerd om uiteindelijk gezamenlijk tot passende en concrete oplossingen te komen.

 

Werkwijze 

 • Medewerker vult een korte vragenlijst in;
 • Therapeut screent en beoordeelt de fysieke omgeving op de werkbaarheid, ARBO-wetgeving, NEN-keurmerken en praktische bruikbaarheid;
 • Vraaggesprek vindt plaats waar het werk, de persoon, de omgeving en indien nodig de thuissituatie centraal staan;
 • Therapeut analyseert de gegevens binnen een bepaald aantal werkdagen en stelt een adviesrapportage op
 • Adviesrapport met concrete adviezen/oplossingen wordt besproken met medewerker en/of betrokkenen;
 • Evaluatiemoment na 3 maanden of eerder.  
 • Wat wij bieden

  • Een positieve beïnvloeding van de productiviteit van u of uw medewerker;
  • Preventieve maatregelen;
  • Een betere omgang met uw klachten of het verhelpen van deze klachten;
  • Praktische handvatten om arbeidsomstandigheden te verbeteren;
  • Kostenbesparing door reductie van verzuim;
  • Het door u kunnen aantonen van inspanningen om klachten/verzuim te voorkomen of aan te pakken;
  • Toevoeging aan de RI&E door middel van rapporten en onderzoeken.