Voorlichtingen (vanaf 15 deelnemers)

Middels voorlichtingen geven wij informatie, advies en instructies aan werknemers en -gevers over verschillende onderwerpen. Onze voorlichtingen hebben uiteindelijk één doel: gezond zijn en gezond blijven tijdens het uitvoeren van je werk!

Wilt u meer informatie over de verschillende voorlichtingen en/of een offerte opvragen?

Voorlichting 
''Tilinstructie en tiltechnieken''

Tijdens de voorlichting ‘’tilinstructie en tiltechnieken’’ van 60 minuten worden de belangen van het ergonomisch tillen aan het licht gebracht. Na een theoretische presentatie, volgen twee praktijkvoorbeelden. Twee werknemers worden naar voren gehaald, om verscheidene casussen (in groepsverband) aan te vliegen. Hierin worden verschillende voorbeelden gegeven van het ergonomisch tillen. Zodoende wordt tijdens deze voorlichting het belang van het ergonomisch tillen (en het toepassen hiervan) besproken. 

Voorlichting 
''Fysieke en psychische belasting en belastbaarheid''

Tijdens de voorlichting ‘’fysieke en psychische belasting en belastbaarheid’’ van 60 minuten vergaren de werknemers kennis en inzicht in de fysieke en psychische belasting en belastbaarheid. Na een korte theoretische toelichting van ongeveer 20 minuten, zullen twee algemene casussen onder de loep worden genomen. Aan het einde van het praktisch onderdeel, worden enkele adviezen en tips besproken.

Voorlichting 
''Ergonomisch verantwoorde werkplek''

Tijdens de voorlichting ‘’ergonomisch verantwoorde werkplek’’ van 60 minuten worden de belangen van een ergonomische werkplek aan het licht gebracht. Na een theoretische presentatie van ongeveer 30 minuten volgt het praktisch onderdeel. Er wordt een context, passend bij het bedrijf, in kaart gebracht. In deze context wordt vervolgens het belang van het ergonomisch werken uitgelicht. De adviseur neemt de medewerkers mee in dit proces. Aan het einde van het praktische onderdeel, worden enkele adviezen en tips besproken.

Voorlichting
''Work-life balance''

Tijdens de voorlichting ’’thuis en werk in balans’’ van 60 minuten vergaren de werknemers kennis en inzicht in de belasting en belastbaarheid in relatie tot het werk en de thuissituatie. Na een korte theoretische toelichting van ongeveer 20 minuten, zullen twee algemene casussen onder de loep worden genomen. Aan het einde van het praktische onderdeel, worden adviezen en tips besproken.