Werkplekcheck en -instructie 

Bij een werkplekcheck krijgt u of een van uw medewerkers inzicht of op een verantwoorde wijze gewerkt wordt. Het checken, aanpassen en optimaliseren van een werkplek leidt vaak niet alleen tot het voorkomen en verminderen van klachten en verzuim, maar ook tot prettiger en productiever werken.


Het gedrag van een medewerker is echter cruciaal in de weg naar het verantwoord werken. De optimalisatie van een werkplek is enkel zinvol, indien het gedrag van de medewerker ook passend is. Wij vinden het daarom belangrijk naast de werkplekcheck ook een -instructie aan te bieden. Door het geven van een instructie leert de medewerker zelf zijn werkplek te optimaliseren en hierop zijn gedrag aan te passen.

 

Werkwijze

 • Therapeut screent en beoordeelt de fysieke omgeving op de werkbaarheid, ARBO-wetgeving, NEN-keurmerken en praktische bruikbaarheid;

 •  Therapeut optimaliseert de werkplek; 

 • Therapeut instrueert medewerker;

 •  Werkplekpaspoort wordt ingevuld en afgegeven;

Eventueel

 • Therapeut  geeft adviezen en tips aan de medewerker en/of leidinggevende

 • Rapport wordt, binnen een bepaald aantal werkdagen, opgesteld en besproken met medewerker en/of leidinggevende.

Wat wij bieden

 • Preventieve maatregelen;

 • Optimalisatie van de omgeving;

 • Instructie ter bevordering van het gedrag van de medewerker(s);

 • Kostenbesparing door reductie van verzuim;

 • Het door u kunnen aantonen van inspanningen om klachten/verzuim te voorkomen of aan te pakken;

 • Toevoeging aan de RI&E door middel van rapporten en onderzoeken.