Workshops (vanaf 6 tot max. 10 personen)

Middels het geven van workshops aan groepen werknemers en -gevers trachten wij op een interactieve wijze mensen bewust te maken van risico's en kansen binnen en buiten hun werk. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze verschillende workshops.

Wilt u meer informatie over de verschillende workshops en/of een offerte opvragen?

Workshop
 ''Tilinstructie en tiltechnieken''

Tijdens de workshop ‘’tilinstructie en tiltechnieken’’ van 120 minuten worden de belangen van het ergonomisch tillen aan het licht gebracht. In groepjes van twee wordt intensief gewerkt aan het oplossen en aanvliegen van verschillende casussen, waarin ergonomisch tillen centraal staat. De verschillende casussen worden vervolgens in groepsverband teruggekoppeld. Alle deelnemers leren hierdoor, in verschillende contexten, de meerwaarde van ergonomisch tillen en zodoende ook dit correct toe te passen.

Workshop
''Fysieke en psychische belasting en belastbaarheid''

Tijdens de workshop ‘’fysieke en psychische belasting en belastbaarheid’’ van 180 minuten krijgen de deelnemers kennis en inzicht in hun belasting en belastbaarheid. Na een korte theoretische toelichting van ongeveer 20 minuten, volgt het praktisch onderdeel. In tweetallen (of individueel) worden casussen aangepakt om de belasting en belastbaarheid inzichtelijk te maken én met gebruik van oplossingsrichtingen uiteindelijk in balans te krijgen. In groepsverband worden alle casussen uiteindelijk teruggekoppeld, zodat zoveel mogelijk contexten inzichtelijk worden gemaakt. Naast het aanvliegen van verzonnen casussen mag er gekozen worden om jezelf als persoon onder de loep te nemen.
Tot slot worden de tips en adviezen (per casus) gezamenlijk besproken.

Workshop
''Ergonomisch verantwoorde werkplek''

Tijdens de workshop ‘’ergonomisch verantwoorde werkplek’’ van 180 minuten worden de belangen van een ergonomische werkplek aan het licht gebracht. Na een theoretische presentatie volgt het praktisch onderdeel. In tweetallen worden verschillende casussen inzake het ergonomisch werken behandeld. Aan het eind van de bijeenkomst worden de casussen in groepsverband teruggekoppeld. Zodoende krijgt ieder individu kennis inzake het ergonomisch werken in verschillende contexten.

Workshop
''Work-life balance''

Tijdens de workshop ‘thuis en werk in balans’’ van 180 minuten krijgen de deelnemers kennis en inzicht in hun belasting en belastbaarheid in relatie tot het werk en de thuissituatie. Na een korte theoretische toelichting van ongeveer 20 minuten, volgt het praktisch onderdeel. In tweetallen (of individueel) worden casussen aangepakt om de work-life balance inzichtelijk te maken én met gebruik van oplossingsrichtingen uiteindelijk in balans te krijgen. In groepsverband worden alle casussen uiteindelijk teruggekoppeld, zodat zoveel mogelijk contexten inzichtelijk worden gemaakt. Naast het aanvliegen van verzonnen casussen mag er gekozen worden om jezelf als persoon onder de loep te nemen.
Tot slot worden de tips en adviezen (per casus) gezamenlijk besproken.