Ergotherapie & COVID-19

De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties op het dagelijks handelen. Ergotherapie kan een belangrijke rol spelen in het herstel van een client met COVID-19 die langdurige of blijvende beperkingen ondervindt in zijn dagelijkse activiteiten en in de rollen die de persoon vervult in zijn leven. 

Longproblematiek en vermoeidheid

Een deel van de coronapatiënten zal blijvende longschade aan het virus overhouden. De hoeveelheid hinder hiervan ervaren wordt in het dagelijks leven kan heel wisselend zijn.

 

Cognitieve problematiek

Cliënten ervaren na COVID-19 cognitieve stoornissen, zowel in de acute als in de herstelfase, zoals bijvoorbeeld verminderde aandacht, concentratie en geheugen. De ernst daarvan varieert. Omdat mild cognitieve dysfunctie weinig zichtbaar is, zullen deze stoornissen ook vaak onderschat worden. Deze stoornissen beïnvloeden echter wel de kwaliteit van leven, dagelijks handelen en de mogelijkheid om terug te keren naar werk.

Handfunctie beoordelen en verbeteren

IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness. Krachtsverlies in de handen kan de zelfredzaamheid en daarmee de autonomie belemmeren. Denk aan het afzetten bij opstaan van bed, tandpasta uitknijpen, fles frisdrank open maken, groente snijden, et cetera.


Werkhervatting

Een grote groep COVID-19 overlevenden neemt nog deel aan de arbeidsmarkt. Uitvoeren van arbeid is belangrijk voor de financiële zekerheid van een cliënt, maar ook voor zelfwaardering, sociale binding en zingeving. Of COVID-19-patiënten terug kunnen keren naar het eigen werk heeft in grote mate te maken met de belasting van het werk in relatie tot de situatie van de cliënt.

Ondersteuning mantelzorger

Ook voor mantelzorgers kan de periode dat hun naaste ziek is geweest, op de IC of in het ziekenhuis heeft gelegen, een erg onzekere en stressvolle ervaring zijn. Onderzoek laat zien dat 3 maanden na IC opname zo’n een derde tot de helft van alle familieleden van IC-cliënten te maken krijgen met symptomen van Post Intensive Care Syndrome - Family (PICS-F), te weten angst, depressie of PTSS (Post-Traumatische Stress Stoornis).


Kijk hier voor onze werkwijze <<klik hier>>