Ergotherapie na Corona

Sommige mensen houden na Corona (ernstige) klachten of beperkingen. Soms zijn deze klachten direct zichtbaar, zoals verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid of geheugen- en concentratieproblemen.

Als u merkt dat het oppakken van uw dagelijkse activiteiten lastig is, dan kan ergotherapie u hierbij begeleiden. Als u bijvoorbeeld niet goed in staat bent om uw boodschappen te doen, of om weer deel te nemen aan het verkeer of wanneer werkhervatting tegenvalt, dan kan ergotherapie voor u belangrijk zijn.

Ook voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger van iemand die Corona heeft gehad? Dan bent u belangrijk voor het herstel van uw naaste. Als die zorg u teveel dreigt te worden, dan kan ergotherapie ook de mantelzorger helpen om overbelasting te voorkomen.

Recht op ergotherapie vanuit de basisverzekering

Ergotherapie is onderdeel van de herstelzorg na Corona. Uw huisarts of medisch specialist kan zorgen voor een verwijzing. U heeft dan recht op 10 uur ergotherapie per 6 maanden.