Bryan Regtop

Praktijkhouder en behandelend ergotherapeut 
Arbeidsgerelateerde zorg en preventie
Levensloopbestendig wonen
Valpreventie
Reuma
MS
Behandeling gericht op burn- en bore-out

Milan Offergeld

Praktijkhouder en behandelend ergotherapeut
Arbeidsgerelateerde zorg en preventie
Levensloopbestendig wonen
Prikkelverwerking bij kinderen met autisme
Covid-19 
Behandeling gericht op burn- en bore-out

Wij zijn aangesloten bij: