Ergotherapie Van de Schoor ©

Wat is ergotherapie?

Als ergotherapeuten verlenen wij zorg en dienstverlening aan ouderen, volwassenen en kinderen. Ergotherapie biedt u een oplossing wanneer u lichamelijke of psychische klachten ondervindt bij de uitvoer van dagelijkse handelingen en hierdoor de kwaliteit, tevredenheid en/of zelfredzaamheid afneemt. Dit kunnen handelingen zijn op het werk, op school, thuis of bij het invullen van de vrije tijd. a

Bij dagelijkse handelingen kunt u denken aan: het verzorgen van jezelf, het doen van het huishouden, het aankleden, verplaatsen binnenshuis of buitenshuis, het bereiden van eten, alles wat u moet doen om uw werk te kunnen uitvoeren, alles wat u moet doen om uw hobby's te kunnen uitvoeren, et cetera.

De ergotherapeut kijkt vanuit uw wensen en behoeftes en zoekt creatief, samen met u en andere betrokkenen, naar oplossingen.

 

Volwassenen en ouderen 

Arbeidsgerelateerde Zorg en Preventie

Verwijzing & vergoeding

Wij zijn direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zowel met als zonder verwijzing een afspraak met ons kunt maken.

Ergotherapie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat u voor minimaal 10 uur per jaar verzekerd bent. In de aanvullende verzekering zit vaak ook nog minimaal 2 uur. Voor meer informatie kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen.


Bedrijven als particulieren kunnen ook een ergotherapeutische behandeling, onderzoek, rapportage of workshop op factuur aanvragen. Voor een overzicht van kosten kunt u contact met ons opnemen.

Onze werkwijze

Tijdens de eerste afspraak zullen wij, samen met u, uitgebreid inventariseren welke activiteiten door uw beperkingen negatief worden beïnvloedt of niet meer kunnen worden uitgevoerd. Hierbij staan uw belangen, behoeftes en interesses centraal. U bepaalt welke activiteiten u samen met uw therapeut onder de loep wilt nemen. Op basis hiervan worden mogelijke oplossingsrichtingen besproken en wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld.


De behandeling is maatwerk en volledig afgestemd op uw hulpvraag en mogelijkheden. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in uw eigen omgeving. Op deze manier kunt u de activiteiten uitvoeren in een vertrouwde omgeving.

Na een aantal weken heeft u nogmaals contact met de ergotherapeut om te kijken hoe het gaat. Wanneer u nog vragen heeft, worden er een paar vervolgafspraken gepland. Als u geen vragen meer heeft, rondt u samen met de ergotherapeut de behandeling af.

Onze visie

Wij zijn er van overtuigd dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Vanuit nauwe samenwerking met professionals binnen en buiten de zorg bieden wij snelle, efficiënte zorg daar waar het probleem zich voordoet. Hierbij staan de wens behoeftes en interesses van de cliënt centraal.

We streven ernaar om samen met de cliënt een oplossing te vinden voor de beperkingen die worden ervaren. Wij streven naar een sfeer van laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen voor cliënt en therapeut.


Voor ons is iedereen welkom binnen onze praktijk. Samen werken wij aan een voor u betekenisvol en kwalitatief leven.