Beter Bij De Les

Beter bij de Les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met hun executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Het gaat bijvoorbeeld om functies als het werkgeheugen, aandacht en concentratie, plannen en controleren en impulscontrole. Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode


 

Werkwijze en kosten

De training voor het kind bestaat uit individuele sessies van ca. 50 minuten onder begeleiding van een Ergotherapeut op school. Gedurende die sessies wordt het kind aan de hand van een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op een speelse manier getraind in het toepassen van vaardigheden die belangrijk zijn bij het goed kunnen uitvoeren van een taak.


Elk kind heeft recht op minimaal 10 uur Ergotherapie per kalenderjaar. Dit zou betekenen dat het meestal precies past binnen de vergoeding via de basisverzekeraar. Echter, soms is er meer hulp nodig en spelen er nog meer hulpvragen. In dit geval dient er dan gekeken te worden naar de aanvullende verzekering of er dient een gedeelte zelf betaald te worden. Ervaring leert echter dat dit niet vaak voorkomt.

Mijn kind aanmelden