COVID-19

De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties op het dagelijks handelen. Ergotherapie kan een belangrijke rol spelen in het herstel van een client met COVID-19 die langdurige of blijvende beperkingen ondervindt in zijn dagelijkse activiteiten en in de rollen die de persoon vervult in zijn leven.

 

Werkwijze

Veelal zal de start van het revalidatietraject in de eerste lijn starten met fysiotherapie. Gezien het belang van de multidisciplinaire behandeling zou idealiter de client 2 weken na start van het revalidatietraject starten met ergotherapie. Tijdens de intake vindt een korte introductie en uitleg van ergotherapie plaats en tevens de eerste screening van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Op basis van uitkomst van de screening wordt de vervolgbehandeling bepaald.

 

Neem contact met ons op

Wilt u samen met ons ontdekken hoe u zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten kan uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!