Diversiteit

Seksuele diversiteit

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mijn Ergo streeft ernaar om te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in onze praktijk.

Culturele diversiteit

Bij culturele diversiteit gaat het om de verschillende culturen binnen een regio. Vaak krijgen groepen mensen uit een andere cultuur te maken met discriminatie of ongelijkheid. Mensen moeten beoordeeld worden op hun daden, niet om wie ze zijn.

Gelijkheid

Mijn Ergo staat voor een gelijke behandeling van iedereen. Wij sluiten niemand uit op basis van intelligentie, religie, financiële status of geaardheid.