Stress en Burn-out

Overmatige stress en burn-outs worden vaak veroorzaakt door een teveel aan stressvolle situaties en het onvermogen om hiermee om te gaan. Dit kan klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, angstklachten, prikkelbaarheid en somberheid veroorzaken. Wij kunnen je hiermee helpen!
''Ik werd maar niet geholpen, ik had het gevoel dat niets werkte... MAar toen was daar de ergotherapeut! DIt was voor het eerst dat ik het gevoel had dat ik serieus genomen werd. WE gingen praktisch aan de slag en dat heeft me enorm geholpen.''

Stress en burn-out specialisten

Wil je van stressklachten af of denk je dat je al een burn-out hebt? Blijf niet met je klachten lopen en neem contact met ons op. Onze therapeuten zijn beide geschoold om mensen met stress- en burn-out klachten te adviseren en behandelen.

Een burn-out voorkom je door op tijd iets aan je overspanningsklachten te doen en de symptomen vroeg te herkennen. Als je klachten ervaart als moeheid (slecht slapen), hoofdpijn, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, uitstelgedrag of concentratieproblemen gedurende een langere periode kun je het beste in actie komen.

Wat wij doen

De behandeling is gericht op het verbeteren van de energiebalans. Binnen deze behandeling krijg je meer inzicht in het ontstaan van de klachten, mogelijke valkuilen en hoe jij hier beter mee om kunt gaan. De behandeling biedt praktische handvatten en wordt volledig afgestemd op jouw dagelijks leven (thuissituatie, werken/dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten). Aan het einde van een traject ben je in staat om vroegtijdige signalen van disbalans en overbelasting te herkennen. Ook heb je voldoende praktische tips om toekomstige overbelasting bij te sturen.

Vergoeding

De behandeling is volledig opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. Je hebt recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, waarbij sommige verzekeraars meer vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer je al aanspraak hebt gedaan op jouw eigen risico, hoef je voor deze behandeling niet te betalen. Als je nog niks hebt betaald, dan zijn de kosten maximaal het bedrag van jouw eigen risico.