Klachtenregeling
Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut, dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Ook kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Het Klachtenloket Paramedici informeert u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geeft antwoord op vragen. Bent u ontevreden over een ergotherapeut van Mijn Ergo en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u via het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. Een klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u kosteloos bij het klachtenproces. Maak uw klacht ook schriftelijk kenbaar aan uw therapeut.


Ergotherapiepraktijk Mijn Ergo
Kazernestraat 12
5928NL Venlo
info@mijnergo.nl