Aandacht en concentratie

''Concentreren kun je leren''

Mijn Ergo ondersteunt kinderen die moeite hebben om hun aandacht vast te houden en zich te concentreren. Vaak hebben deze kinderen ook problemen met het leren op school en het aanleren van taken. Ze zijn te snel afgeleid om overzicht te krijgen. Ze zijn chaotisch in hun handelen. Ergotherapie helpt kinderen om de aandacht en concentratie te verbeteren.

 

Concentratie

Ieder kind heeft wel eens moeite zich te concentreren. Een kind kan moeite hebben met de concentratie omdat het eigenlijk bezig is met andere dingen, zoals zijn verjaardag binnenkort, Wanneer een kind niet zo goed in zijn vel zit kan ook dit effect hebben op de concentratie.

Motivatie

Je concentreren op een taak waar je geen zin in hebt is natuurlijk veel moeilijker dan je concentreren op een taak die je wel leuk vindt. Een verminderde motivatie heeft zodoende vaak een verband met een gebrekkige concentratie.

Werkwijze kinderergotherapie

 De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving en er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal. Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind.