Kinderen 

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten, zoals met aan- en uitkleden, eten, schrijven of zelfstandig spelen. Onze behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het schoolse functioneren of de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving.

Aandacht en concentratie

Fijne motoriek

Grove motoriek

Plannen en organiseren