Plannen en organiseren

Een (school)taak op zo'n manier organiseren dat deze binnen de (door de ouder, leerkracht of door het kind zelf) gestelde tijd en met de aanwezige middelen tot een goed einde kan worden gebracht. Dit door een plan van aanpak te bedenken, nauwkeurig te werk te gaan, een logische volgorde aan te houden en door het einddoel goed voor ogen te houden.

Executieve functies

Het vermogen om te kunnen plannen en organiseren behoort tot een van de executieve functies. Executieve functies hebben een regelfunctie in de hersenen, zoals klaar zitten voor een opdracht en het werkgeheugen. Ze zijn van belang om goed te kunnen functioneren

Werkhouding

Voor de begeleiding van werkhoudingsproblemen bij kinderen werken wij met de een zelfinstructie-methode.  Het kind leert hiermee om bewust zijn handelingen te sturen, structureren en zijn taken af te maken.

Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde kinderen leren en denken sneller en zijn gedreven om nieuwe kennis te vergaren. Problemen doen zich voor als ze op tempo of motorisch of automatisch gelijktijdig handelingen moeten verrichten. Hierdoor kunnen ze problemen ondervinden met plannen, organiseren en uitvoeren van complexe taken. 

 

Werkwijze kinderergotherapie

 De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving en er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal. Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind.