Valproblematiek

Iedereen kan natuurlijk een keer vallen. Tijdens het uitoefenen van een sport, van het keukentrapje af, over een losse stoeptegel, het kan een keer gebeuren. Sommigen van ons hebben echter een grotere kans op vallen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ouderen, personen met een verminderd gezichtsvermogen of bepaalde medicijngebruikers.

Helaas veroorzaakt een val vaak vervelende schade aan het lichaam. Deze schade moet weer herstellen en kan u (meer) afhankelijk maken van anderen. Maar niet alleen een daadwerkelijke val veroorzaakt schade, ook de angst voor vallen heeft nadelige effecten op uw lichaam. Het is vaak zelfs zo dat iemand eerder valt wanneer hij angst heeft om te vallen dan iemand die hiervoor geen angst heeft.


Werkwijze

Omdat in uw eigen omgeving de kans op vallen het grootst is, zal de ergotherapeut in de meeste gevallen bij u thuis komen. U gaat hier samen in gesprek over uw dagelijkse bezigheden. De ergotherapeut zal onderzoeken bij welke handelingen uw kans om te vallen groot is en hoe u deze handelingen precies uitvoert. Er zal hierbij gekeken worden naar uw bewegingen en naar de veiligheid van de omgeving.

De ergotherapeut kan u ook training geven in het uitvoeren van uw handelingen. Deze handelingen kunnen zowel binnen- als buitenshuis zijn. U leert hoe u uw dagelijkse activiteiten op een veilige manier uitvoert. Niet alleen heeft u hierdoor minder kans om te vallen, ook krijgt u hierdoor het vertrouwen in uw eigen kunnen terug.


 

Voorbeeld na behandeling Ergotherapie

'De ergotherapeut heeft mij geadviseerd om mijn woning op verschillende plaatsen aan te passen om zo het risico op vallen te verminderen. Eerst dacht ik 'wat een onzin', maar wat ben ik nu blij met de aanpassingen die zijn doorgevoerd. Ik voel me een stuk veiliger in mijn eigen huis, zoals dat ook hoort te zijn'

Neem contact met ons op

Wilt u samen met ons ontdekken hoe u zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten kan uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!