Valproblematiek

Iedereen kan natuurlijk een keer vallen. Tijdens het uitoefenen van een sport, van het keukentrapje af, over een losse stoeptegel, het kan een keer gebeuren. Sommigen van ons hebben echter een grotere kans op vallen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ouderen, personen met een verminderd gezichtsvermogen of bepaalde medicijngebruikers.

Helaas veroorzaakt een val vaak vervelende schade aan het lichaam. Deze schade moet weer herstellen en kan u (meer) afhankelijk maken van anderen. Maar niet alleen een daadwerkelijke val veroorzaakt schade, ook de angst voor vallen heeft nadelige effecten op uw lichaam. Het is vaak zelfs zo dat iemand eerder valt wanneer hij angst heeft om te vallen dan iemand die hiervoor geen angst heeft. 

Het valpreventiepakket

Mijn Ergo biedt een compleet en passend valrisicopakket aan. In samenwerking met gespecialiseerde fysiotherapeuten is een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Dit pakket wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Gerichte valpreventie is essentieel om valproblematiek te voorkomen én bovendien ook zeer goed mogelijk. Met dit uitgebreid pakket gaat u samen met de ergotherapeuten van Mijn Ergo het valrisico verkleinen.

Dit pakket biedt

  • Maatwerk
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Complete aanpak
  • Vergoeding door zorgverzekering
  • Mogelijkheid op valtraining

Onze reguliere werkwijze

Mijn Ergo biedt ook reguliere ergotherapie aan om het valrisico te verkleinen. Omdat in uw eigen omgeving de kans op vallen het grootst is, zal de ergotherapeut in de meeste gevallen bij u thuis komen. U gaat hier samen in gesprek over uw dagelijkse bezigheden. De ergotherapeut zal onderzoeken bij welke handelingen uw kans om te vallen groot is en hoe u deze handelingen precies uitvoert. Er zal hierbij gekeken worden naar uw bewegingen en naar de veiligheid van de omgeving.

De ergotherapeut kan u ook training geven in het uitvoeren van uw handelingen. Deze handelingen kunnen zowel binnen- als buitenshuis zijn. U leert hoe u uw dagelijkse activiteiten op een veilige manier uitvoert. Niet alleen heeft u hierdoor minder kans om te vallen, ook krijgt u hierdoor het vertrouwen in uw eigen kunnen terug.