Grove motoriek

Een achterstand in de grove motoriek heeft gevolgen, zoals het niet goed kunnen meekomen tijdens de gymles of bij het buitenspelen met leeftijdgenootjes. Vaak zien we bij het kind een wat stijve, houterige motoriek, een slappe houding, een afwijkend looppatroon en valt het op dat het kind vaak valt of struikelt.

Zithouding

Voor veel dagelijkse handelingen is een goede zithouding een belangrijke voorwaarde. Zo moeten kinderen werkjes kunnen maken op school, huiswerk maken, computeren en eten aan tafel. Ook het liggen en staan zijn belangrijk bij activiteiten.

Pijn

Als je niet goed kunt liggen of zitten, of niet zelf kunt veranderen van houding kun je last krijgen van pijn, vermoeidheid, vergroeiingen en drukwonden, met als gevolg dat belangrijke dagelijkse handelingen niet goed of soms zelfs helemaal niet kunnen worden uitgevoerd.  

Coördinatie 

Soepel bewegen, een bal gooien en vangen, fietsen of rennen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend voor kinderen, voor sommige kinderen is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Dat kunnen kinderen zijn met DCD. DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen.

Werkwijze kinderergotherapie

 De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving en er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan hierbij centraal. Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het oefenen staat het motiveren en het hebben van plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met en begeleiding van het kind.